Zo zorg je voor een succesvolle organisatieverandering

Gepubliceerd op 7 november 2022

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor een geslaagde implementatie van een cultuurverandering, nieuwe strategie of andere stap voorwaarts? Belangrijke vraag! Vooral als je weet dat meer dan de helft van de pogingen tot organisatie-verandering mislukt – volgens Harvard Business Review zelfs 70%!

Vandaag zijn we hiermee weer aan de slag gegaan tijdens de Appreciative Inquiry-opleiding bij Weatherhead School of Management at Case Western Reserve University met de goeroe van deze visie op organisatie-verandering, David Cooperrider.

De belangrijkste 3 elementen voor een succesvolle organisatieverandering die ik meeneem vanuit de opleiding:

1) Zorg dat de hele organisatie onderdeel is van het proces. Dat betekent alle stakeholders, dus ook de externe. Want ook zij spelen een rol in het veranderingsproces. Dat is wellicht een grote investering, want je moet misschien wel honderden mensen bij elkaar brengen en/of tientallen interviews en sessies organiseren. Maar als dit daadwerkelijk (wel) duurzame verandering oplevert, is dat relatief een minimale investering.

2) Werk vanuit een ‘waarderend perspectief’, dus niet vanuit de ‘probleem-benadering’. We zijn zo gewend om te denken vanuit de vragen ‘Wat gaat er niet goed, waar ligt het probleem en hoe gaan we dat beter doen?’ Terwijl zoveel onderzoek en casuïstiek keer op keer laat zien hoe krachtig, creativiteit-stimulerend en succesvol het is als je startpunt de ‘positieve kern’ van je organisatie is, dus alle talenten, alle potentie, alle zaken die energie brengen en alle andere achterliggende factoren van de organisatie-successen.

3) Durf te dromen. Kom samen (!) tot een ambitieus en concreet doel, visualiseer en vertaal het dusdanig door dat iedereen het niet alleen letterlijk ‘voor zich’ ziet, maar dat het ook heel veel energie creëert om daadwerkelijk te veranderen. Want wij zijn kudde-dieren, met een diep verlangen om onderdeel uit te maken van een groter verhaal. Als je dat verlangen wakker kust, maak je het onmogelijke mogelijk.

Meer weten over hoe je dit vertaalt naar jouw organisatie(verandering)? Neem contact op onderaan deze pagina.

crossmenu